Poskytujeme služby technické pomoci, směřující ke snížení nákladů a zvýšení kvality svařování

1. PLYNAŘSKÝ AUDIT

Cíl:

 • optimalizace spotřeby ochranného plynu pro svařování metodami MIG/MAG a TIG (WIG)

Výsledek:

 • možné snížení spotřeby ochranného plynu v rozmezí 20 až 50% a to s minimálními náklady ze strany objednatele (jedná se o výměnu některých těsnění na vedení plynu od svařovacího zdroje do svařovacího hořáku, opravu nebo výměnu poškozených, případně nevhodných redukčních ventilů a přívodních hadic pro ochranný plyn)

Zpracovaný audit představuje zápis s vyhodnocenými ztrátami na jednotlivých pracovištích a s vypočtenou ztrátou připadající na jedno svářecí pracoviště, společně s vytipováním příčin ztrát a doporučeními k jejich odstranění.

Na konci stránky naleznete vzor Plynařského auditu s možností jeho stažení.


2. DOŠKOLENÍ SVÁŘEČŮ
Jedná se o doškolení svářečů pro metody MIG/MAG, TIG (případně pro svařování obalenou elektrodou a plamenem).

Cíl:

 • zkvalitnit a zefektivnit svařování ve firmě
 • zlepšit manuální úroveň svářečů (především nových)
 • rozšířit znalosti svářečů v oblasti ovládání svařovacího zdroje, znalosti základních a přídavných materiálů
 • naučit svářeče svařování různých materiálů, různých tlouštěk a v různých polohách
 • zopakovat svářečům a svářecímu personálu bezpečnost při svařování (firma obdrží příslušný zápis o tomto doškolení)

3. OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH METOD 
Jedná se o výběr nejvhodnější metody svařování (MIG/MAG nebo TIG) pro dané svařence a daný materiál, včetně volby vhodného přídavného materiálu (druh a průměr).

Cíl:

 • zkvalitnit a zefektivnit svařování ve firmě (jsou případy, kdy je možné pomalé a drahé svařování TIG nahradit efektivnější metodou MIG/MAG a tím případně omezit i deformace)
 • nahradit méně ekonomické svařování MMA (obalenou elektrodou) efektivnějším svařováním MAG (např. svařování trubičkovým drátem především na montážích apod.)

4. OPTIMALIZACE OCHRANNÉHO PLYNU
Jedná se o volbu nejvhodnějšího ochranného plynu pro danou metodu svařování.

Cíl:

 • zkvalitnit a zefektivnit svařování ve firmě
 • zrychlit proces svařování
 • snížit rozstřik a riziko poškození svařovaných materiálů
 • omezit deformace svařenců

 

Pro bližší informace o nabízených službách kontaktujte, prosím, našeho obchodního ředitele:

Tel.: 318 620 806, 603 167 769, (remove XX) obchod XX @quickservis XX .cz - Ing. Petr POLÁČEK

Případně využijte našeho kontaktního formuláře:    ODESLAT POPTÁVKU >>